Φιλοσοφία-Ιστορία

 

  Σε μια εποχή μεγάλων δυσκολιών και προκλήσεων τα Β. Ε. ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα αναδεικνύοντας και επενδύοντας στον πλούτο της ελληνικής γης με τα προϊόντα υψηλής διατροφικής άξιας που παράγουν, καθώς και την τοπική οικονομία δείχνοντας σαφή προτίμηση στην τοπική αγορά εργασίας.

Σεβόμενα την ιστορία του τόπου, της οικογενειακής παράδοσης και τα μυστικά που μας έχει μεταλαμπαδεύσει η γιαγιά Ζαχαρούλα που από νεαρή δούλευε στην παράγωγη και επεξεργασία των συκών βοηθώντας το οικογενειακό τότε εισόδημα, στόχος και υποχρέωση μας είναι η συνεχεία της παράδοσης αυτής και η διάδοση αυτού του εξαιρετικού προϊόντος (αποξηραμένου σύκου Κύμης) από άκρο προς άκρο γης.